Podział administracyjny Kuby

Kraj dzieli się tradycyjnie na pięć obszarów geograficznych.

– Obszar zachodni. Najbardziej zagospodarowany rejon Kuby, charakteryzujący się różnorodnym ukształtowaniem terenu i obfitością formacji krasowych. Dziewicze lasy praktycznie nie występują, większą część terytorium zajmują uprawy rolnicze, zabudowania mieszkalne i przemysłowe.
– Obszar centralny. Składa się z górskiego masywu Guamuhaya z przylegającymi doń równinami i wyżynami. Rejon wyróżnia się obfitością małych rzek, strumieni i bagien. Obszary równinne pokryte są uprawami rolniczymi, w górach występują dziewicze lasy.
– Obszar centralno-wschodni. Przeważają na nim równiny w całości pokryte przez plantacje. Uprawia się tam głównie trzcinę cukrową. Wyżyny są wykorzystywane jako pastwiska.
– Obszar południowo-wschodni. Wyróżnia się górzystym ukształtowaniem terenu i obecnością względnie dużych rzek. Zachowało się wiele dziewiczych lasów. Łagodne zbocza są wykorzystywane pod pastwiska, plantacje kawy i trzciny cukrowej.
– Obszar południowy. Równiny przeplatają się tutaj z niewielkimi wzniesieniami, formacjami krasowymi i bagnami. Nie zachowały się lasy. W rejonie występują rośliny cytrusowe, znajdują się pastwiska dla bydła.

Podział administracyjny Kuby

Administracyjnie kraj jest podzielony na czternaście obwodów, osobną prowincję stanowi wyspa Juventud.

1. Wyspa Juventud (hiszp. Isla de la Juventud) 2. Pinar del Rio 3. Havana (hiszp. La Habana) 4. Misato Havana (hiszp. Ciudad de La Habana) 5. Matanzas 6. Cienfuegos 7. Villa Clara 8. Sancti Spiritus 9. Ciego de Avila 10. Camagüey 11. Las Tunas 12. Granma 13. Holguin 14. Santiago de Cuba 15. Guantanamo