Palmy Królewskie - Kuba

Świat roślinności na Kubie jest wyjątkowo bogaty i interesujący, co spowodowane jest przede wszystkim korzystnym, zrównoważonym klimatem, różnorodnością w ukształtowaniu terenu i izolacją wyspy od kontynentalnych ekosystemów. Do czasu założenia kolonii hiszpańskich lasy pokrywały 50% terytorium Kuby, dzisiaj wskaźnik ten zmniejszył się do 10%, co nie jest wcale złym wynikiem, zważywszy na tempo zniszczenia lasów w pozostałych częściach świata.

Na terenach równinnych, z glebami czerwonymi i czerwono-brązowymi, rosną lasy tropikalne z przewagą gatunków roślin zimozielonych, a także zrzucających liście na zimę, w szczególności różnego rodzaju palm. W prowincji Pinar del Rio, położonej w zachodniej części wyspy, a także w rejonie masywu Nipe Baracoa, położonego na wschodzie, do dnia dzisiejszego zachowały się lasy sosnowe (gleby są tutaj bardziej kamieniste i suche). W rejonach górskich, odznaczających się większą wilgotnością, spotyka się lasy z cennymi gatunkami drzew – czerwonego, gwajakowego, kampeszowego i cedreli. Charakterystyczne dla strefy przybrzeżnej jest drzewo mangowca. W rejonie dorzecza rzeki Cauto, a także w niektórych innych rejonach, przeważają krajobrazy typu sawannowego. Południowo-wschodnie wybrzeże jest porośnięte kolczastymi drobnolistnymi krzewami z domieszką kaktusów i agaw.

Niezwykle interesującą osobliwością Kuby jest fakt, że przy zagospodarowywaniu terenów równinnych Kubańczycy tradycyjnie pozostawiali w stanie nienaruszonym tak zwane palmy królewskie – potężne i piękne drzewa, zdolne znieść napór huraganów. Dzięki temu równinne obszary Kuby bardzo przypominają swoim wyglądem palmową sawannę. Nawiasem mówiąc, palma królewska widnieje na godle Kuby.

Więcej niż połowa wszystkich roślin występujących na Kubie ma charakter endemiczny. To znaczy, że nie występują one poza Kubą. Do liczby roślin o charakterze endemicznym należy zwłaszcza słynny jaguey – drzewo z rodziny laurowych o niepowtarzalnych zwisających korzeniach. Na Kubie można także znaleźć palmę korkową, która pojawiła się na ziemi w okresie kredy, pięć rodzajów palm bananowych i liczne gatunki drzew pomarańczowych.