Świat zwierząt

Charakterystyczną cechą fauny kubańskiej jest niewielka liczba kręgowców, a także spora liczba gatunków o charakterze endemicznym, to znaczy występujących wyłącznie na Kubie. Żyje tutaj dwadzieścia…

Świat roślinności

Świat roślinności na Kubie jest wyjątkowo bogaty i interesujący, co spowodowane jest przede wszystkim korzystnym, zrównoważonym klimatem, różnorodnością w ukształtowaniu terenu i izolacją wyspy od…

Klimat Kuby

Klimat Kuby można określić jako pośredni między tropikalnym i subtropikalnym. Temperatura powietrza w ciągu roku waha się nieznacznie; przy średniej temperaturze 25,5 °C spada do…