Ludność Kuby

Ludność Kuby ma mieszany etnicznie charakter. Pierwotni mieszkańcy wyspy, należący do grupy Indian Arawaków, zostali całkowicie unicestwieni przez wojska hiszpańskie. Ponieważ do pracy na plantacjach…

Gospodarka Kuby

Gospodarka kubańska jest typowym przykładem socjalistycznej gospodarki planowej, charakteryzującej się małą wydajnością i znajdującej się w stanie permanentnego kryzysu. Sytuację bardzo komplikuje embargo gospodarcze wprowadzone…

Polityka zagraniczna Kuby

Priorytetem polityki zagranicznej dzisiejszej Kuby pozostaje walka o wszechstronną integrację krajów Ameryki Łacińskiej mających stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej hegemonii w regionie. Kuba jest członkiem licznych…

Ustrój państwowy Kuby

Obowiązująca konstytucja Kuby przyjęta w 1976 roku określa Kubę jako socjalistyczne państwo ludzi pracy: „Kuba jest socjalistycznym, niezawisłym i suwerennym państwem ludzi pracy, stworzonym przez…